Ice Condensing Vacuum System
ด้วยความใส่ใจในผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จึงได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตอยู่เสมอ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
   
Ice Condensing Vacuum System
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันดอกทานตะวันรายแรกในประเทศไทยและในเอเชีย ที่นำนวัตกรรม Ice Condensing Vacuum System (ICS) ซึ่งเป็นระบบการ กลั่นด้วยไอน้ำแรงดันสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถสร้างสุญญากาศในกระบวนการกำจัดกลิ่น (Deodorization) ได้สมบูรณ์ที่สุด ช่วยลดอุณหภูมิและระยะเวลาในการกำจัดกลิ่นลง ทำให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพดี มีกรดไขมันชนิดทรานส์ต่ำ (Low Trans-Fatty Acids) ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดปริมาณน้ำเสีย รวมถึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และปริมาณการใช้น้ำได้มากกว่าระบบเดิมด้วย