วัตถุดิบ
การคัดสรรและจัดเก็บวัตถุดิบ
   
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบ และการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งเรื่องความสะอาด ความชื้น และป้องกันสัตว์และแมลงรบกวน   นอกจากนี้ยังมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และสถานที่จัดเก็บเป็นระยะ รวมถึงควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการเก็บรักษาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ   ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดของทุก ขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมเมล็ดวัตถุดิบ     ให้ดีที่สุดก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตลำดับต่างๆ     จึงทำให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง  และน้ำมันดอกทานตะวัน   ผลิตภัณฑ์กากพืชน้ำมัน ได้แก่ กากถั่วเหลือง และกากเมล็ดทานตะวัน   รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมัน ถั่วเหลือง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ  ได้แก่
   
เมล็ดถั่วเหลือง
เมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมัน     เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองนั้น  มีแหล่งผลิตจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศนั้นได้มาจากแหล่งเพาะปลูกในบริเวณภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ส่วนเมล็ดนำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นนำเข้าจากทวีปอเมริกาใต้และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ มีขนาดใหญ่ อุดมด้วยโปรตีนและไขมันสูง
   
เมล็ดดอกทานตะวัน
น้ำมันดอกทานตะวันสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวันซึ่งปลูกภายในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลาง เช่น ลพบุรี เพชรบูรณ์ และสระบุรี เป็นต้น  น้ำมันดอกทานตะวันที่ได้จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงประมาณ 89% และอุดมด้วยวิตามินอีสูง ซึ่งดีต่อสุขภาพ และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ