ประวัติบริษัทฯ
อุตสาหกรรมน้ำมันพืชและกากพืชน้ำมัน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย   เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และปศุสัตว์ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้ก่อตั้งที่เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงได้ก่อตั้งบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ด้วยนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเวลาต่อมา
เส้นทางความสำเร็จเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2521    เมื่อบริษัท
ธนากรฯ เริ่มผลิตน้ำมันรำข้าว 100 % และน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าว ออกวางตลาดโดยใช้ ตรายี่ห้อ “กุ๊ก” จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลไทยเปลี่ยนนโยบาย ให้มีการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองได้เสรีภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) ประกอบกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงเริ่มผลิตน้ำมันถั่วเหลือง 100% ตรา กุ๊ก ออกวางตลาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้บริโภค และยังคงวางจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน
บริษัท ธนากรฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรกในเอเชีย  ที่เลือกใช้ระบบ ICS (Ice Condensing Vacuum System) ในกระบวนการกลั่น เพื่อให้ได้น้ำมันพืชคุณภาพเยี่ยม และบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรกในประเทศไทย ที่เลือกใช้ก๊าซไนโตรเจนในการรักษาคุณภาพของน้ำมัน แทนการใช้สารกันหืน
ปี พ.ศ. 2553 นับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่คณะผู้บริหารได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตของโรงงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงถึง 2,500 ตันเมล็ดถั่วเหลืองต่อวัน