วิศวกร
การศึกษา :
ปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค /Automation/ Machatronics / เค
ประสบการณ์ :
0-3 ปี ในงานการควบคุมเครื่องจักรหรืองานการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม
เงินเดือน :
ตกลงกันได้
วิศวกรจัดซื้อ
การศึกษา :
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ :
2- 3 ปี ในงานจัดซื้อในประเทศ หรือต่างประเทศ ในโรงงานอุตสาหกรรม
เงินเดือน :
ตกลงกันได้
Accounting Supervisor
การศึกษา :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท ด้านการบัญชี/MBA
ประสบการณ์ :
0-5 ปี ทางด้านบัญชีทั่วไป บัญชีการเงิน หรือบัญชีต้นทุน
เงินเดือน :
ตกลงกันได้
พนักงานวิเคราะห์
การศึกษา :
ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์การอาหาร ,เคมีปฏิบัติ
ประสบการณ์ :
0-3 ปี ในงานห้องวิเคราะห์
เงินเดือน :
ตกลงกันได้
พนักงานควบคุมเครื่องจักร / เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต
การศึกษา :
ปวช. – ปริญญาตรี (ปริญญาตรีต่อเนื่อง ด้านช่างทุกสาขา)
ประสบการณ์ :
0 – 5 ปี
เงินเดือน :
ตกลงกันได้
พนักงานขับรถผู้บริหาร / พนักงานขับรถส่วนกลาง
การศึกษา :
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ประสบการณ์ในงานขับรถผู้บริหาร/ส่วนกลาง อย่างน้อย 3 ปี
เงินเดือน :
ตกลงกันได้
เจ้าหน้าที่เทคนิค-ควบคุมคุณภาพ
การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือ วิทยาศาสตร์การอาหาร
ประสบการณ์ :
2-3 ปี ด้านงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เงินเดือน :
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ได้ดี
ช่างยนต์ / ช่างกลึง / ช่างโยธา
การศึกษา :
ปวช.-ปริญญาตรีต่อเนื่อง ในสาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโยธา
ประสบการณ์ :
ประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน :
ตกลงกันได้
นักบริหารงานการตลาด
การศึกษา :
ปริญาตรี/ โท คณะบริหารธุรกิจ / การตลาด
ประสบการณ์ :
ประสบการณ์ในงานการตลาด 3- 5 ปี
เงินเดือน :
ตกลงกันได้