ข้อมูลกราฟราคาสินค้าที่ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าที่สำคัญของโลก ประกอบด้วย ข้อมูลราคา เมล็ดถั่วเหลือง , กากถั่วเหลือง , น้ำมันถั่วเหลือง , ข้าวโพด และ ข้าวสาลี ในตลาด The Chicago Board of Trade ราคาน้ำมันปาล์มในตลาด The Bursa Malaysia และ ราคาน้ำมันดิบในตลาด The New York Mercantile Exchange (NYMEX) จัดทำโดยหน่วยงานวิจัยและวางแผน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
กราฟราคาสินค้าเกษตร
สัปดาห์ที่4
สัปดาห์ที่2