ข้อมูลการวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ ในตลาดล่วงหน้าที่สำคัญของโลก ประกอบด้วย เมล็ดถั่วเหลือง , กากถั่วเหลือง , น้ำมันถั่วเหลือง ในตลาด The Chicago Board of Trade (CBOT) และ ราคาน้ำมันดิบในตลาด The New York Mercantile Exchange (NYMEX) จัดทำโดยหน่วยงานวิจัยและวางแผน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
บทวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์
สัปดาห์ที่1