บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
เลขที่ 99 หมู่ 2 ซ.ธนากร ถ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์: (662) 819 7470, (662) 819 8790, (662) 029 9870, (662) 029 9880
โทรสาร: (662) 819 8798, (662) 029 9877
         
แผนกขายผลิตภัณฑ์:   แผนกการตลาด:
โทรศัพท์: (662) 029 9875   โทรศัพท์: (662) 029 9876
โทรสาร: (662) 819 7479   โทรสาร: (662) 819 7479
E-mail: sales@cook.co.th  (ลูกค้าในประเทศ) E-mail: marketing@cook.co.th

export@cook.co.th  (ลูกค้าต่างประเทศ)    
         
แผนกวิจัยและวางแผน:   แผนกจัดซื้อและธุรการ:
โทรศัพท์: (662) 029 9876   โทรศัพท์: (662) 029 9872
โทรสาร: (662) 819 7479   โทรสาร: (662) 819 8798
E-mail: planning@cook.co.th   E-mail: purchase@cook.co.th
         
แผนกบริหารซัพพลายเชนและคลังสินค้ากากพืชน้ามัน:   แผนกบัญชี:
โทรศัพท์: (662) 029 9874   โทรศัพท์: (662) 029 9873
โทรสาร: (662) 819 7474   โทรสาร: (662) 819 8798
E-mail: sc@cook.co.th   E-mail: general@cook.co.th
         
แผนกทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม:  
โทรศัพท์: (662) 029 9871      
โทรสาร: (662) 819 8798      
E-mail: hr@cook.co.th      
         
ในกรณีที่ผู้บริโภคต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค (662) 819 7475

 ข้อความแจ้งเตือนลูกค้าทุกท่าน
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ขอแจ้งเตือนมายังลูกค้าทุกท่านขอให้ระมัดระวังผู้กระทำการแอบอ้าง
การเป็นตัวแทนทางการค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้จัดหาสินค้าในนามของบริษัทฯ เพราะอาจเป็นการแอบอ้าง
จากกลุ่มมิจฉาชีพที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้  
หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนทางการค้าอย่างเป็นทางการ
ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อที่ แผนกขายผลิตภัณฑ์
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ส่งถึง
ข้อความ
แนบไฟล์