บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยทางทีมงาน CSR ของ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่อุทิศและทำประโยชน์ต่อชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กร เพื่อประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
น้ำมันพืชกุ๊ก จัดตั้งโครงการ ” กีฬาสัมพันธ์ระหว่างกุ๊กกับโรงเรียนป้อมนาคราชฯ ”
10 พฤษภาคม 2565
น้ำมันพืชกุ๊ก จัดตั้งโครงการ ” กีฬาสัมพันธ์ระหว่างกุ๊กกับโรงเรียนป้อมนาคราชฯ ”
"กุ๊ก" เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจทัพ “เขี้ยวสมุทร” พร้อมเคียงข้างสนับสนุนทีมต่อ
25 มกราคม 2565
"กุ๊ก" เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจทัพ “เขี้ยวสมุทร” พร้อมเคียงข้างสนับสนุนทีมต่อ
กุ๊ก" มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้แก่ "โรงพยาบาลบางบ่อ"
05 สิงหาคม 2564
กุ๊ก" มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้แก่ "โรงพยาบาลบางบ่อ"
“น้ำมันพืชกุ๊ก” มอบเงิน 10 ล้านบาท ช่วย 11 รพ. ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19
09 กรกฎาคม 2564
“น้ำมันพืชกุ๊ก” มอบเงิน 10 ล้านบาท ช่วย 11 รพ. ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19
“ กุ๊ก “ มอบความช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย
06 กรกฎาคม 2564
“ กุ๊ก “ มอบความช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย