บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยทางทีมงาน CSR ของ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่อุทิศและทำประโยชน์ต่อชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กร เพื่อประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
ธนากรฯ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 ต่อเนื่องปีที่ 7
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช ตรา กุ๊ก ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
15 สิงหาคม 2561
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม มอก. ๙๙๙๙ ( แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง ณ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม จ.สมุทรปราการ
21 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้น้องๆในโรงเรียนวัดศรีคงคาราม
กุ๊ก สนับสนุนโครงการ “ปั่นปันใจ ให้เด็กกำพร้า ครั้งที่ 3”
08 เมษายน 2561
กุ๊ก ร่วมกับ มูลนิธิอัลเกาษัร (อัน -เกา-ซัด ) พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมการแข่งขัน “ปั่นปัน ใจให้เด็กกำพร้าครั้งที่ 3” เพื่ออนุเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนที่กำพร้า ซึ่งอยู่ในอุปการะของมูลนิธิอัลเกาษัรเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561ที่ผ่านมา
โครงการสานเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชุมชน ประจำปี 2561
21 มีนาคม 2561
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัทให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รักษาสภาพแวดล้อม และเป็นพันธมิตรกับชุมชน
กุ๊ก จัดนิทรรศการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
26 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.6 ( ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ ) ปี 2560 “พลังมัธยมศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ”