บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยทางทีมงาน CSR ของ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่อุทิศและทำประโยชน์ต่อชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กร เพื่อประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
กุ๊ก สนับสนุนโครงการ “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ”
06 มกราคม 2562
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัดร่วมสนับสนุนโครงการ “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ แลนด์มาร์คกลางเมืองสมุทรปราการ
ธนากรฯ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 ต่อเนื่องปีที่ 7
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช ตรา กุ๊ก ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
15 สิงหาคม 2561
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม มอก. ๙๙๙๙ ( แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง ณ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม จ.สมุทรปราการ
21 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้น้องๆในโรงเรียนวัดศรีคงคาราม
กุ๊ก สนับสนุนโครงการ “ปั่นปันใจ ให้เด็กกำพร้า ครั้งที่ 3”
08 เมษายน 2561
กุ๊ก ร่วมกับ มูลนิธิอัลเกาษัร (อัน -เกา-ซัด ) พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมการแข่งขัน “ปั่นปัน ใจให้เด็กกำพร้าครั้งที่ 3” เพื่ออนุเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนที่กำพร้า ซึ่งอยู่ในอุปการะของมูลนิธิอัลเกาษัรเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561ที่ผ่านมา
โครงการสานเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชุมชน ประจำปี 2561
21 มีนาคม 2561
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัทให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รักษาสภาพแวดล้อม และเป็นพันธมิตรกับชุมชน