บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยทางทีมงาน CSR ของ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่อุทิศและทำประโยชน์ต่อชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กร เพื่อประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
กุ๊ก จับมือ อายิฯ ร่วมจิตอาสาพัฒนาสังคม ที่โรงเรียน บ้านขุนสมุทรไทย
04 พฤศจิกายน 2559
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด (ประเทศไทย)จัดกิจกรรม ร่วมจิตอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
กุ๊ก ร่วมใจ เดินวิ่งการกุศล วังขนาย ซุปเปอร์มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 6
21 สิงหาคม 2559
ผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินวิ่งการกุศล วังขนายซุปเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
บริษัท ธนากรฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
28 กรกฎาคม 2559
คุณเพชร หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Awards 2016
โครงการปั่นจักรยานอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
29 เมษายน 2559
กุ๊ก เข้าร่วมโครงการ “ปั่นจักรยาน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ” เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 35 ของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
โครงการปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า
27 มีนาคม 2559
กุ๊กสนับสนุนมูลนิธิอัลเกาษัร จัดกิจกรรม “ปั่นปันใจเพื่อเด็กกำพร้า” ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โครงการงานวันเด็กประจำปี 2016 ณ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
09 มกราคม 2559
กุ๊ก จับมือกับ ไทยเทพรส ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 4” ณ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)