โครงการปั่นจักรยานอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
29 เมษายน 2559
 
 
    

โครงการปั่นจักรยานอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
วันที่  29 เมษายน 2559

กุ๊ก เข้าร่วมโครงการ “ปั่นจักรยาน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ” เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 35 ของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โดยได้สนับสนุนข้าวไข่เจียว น้ำดื่ม และของที่ระลึกแก่นักปั่นและผู้มาร่วมงานทุกท่าน พร้อมทั้งตรวจวัดค่าไขมันในร่างกายฟรีทุกรายการ