น้ำมันพืชกุ๊ก จัดตั้งโครงการ ”จัดการเศษขยะเศษอาหาร-เปลี่ยนขยะอินทรีย์ เป็น ทอง ”
22 มีนาคม 2565

     ทาง บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้ริเริ่ม “ โครงการจัดการเศษขยะเศษอาหาร-เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นทอง ” เพื่อนำมาต่อยอดจากโครงการเดิมที่ทางบริษัทได้ดำเนินไว้กับชุมชน (โครงการคัดแยกขยะสัญจรชุมชน) โดยโครงการนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษขยะอาหารและขยะอินทรีย์ ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทางชุมชนและบริษัท โดยมีการเยี่ยมชมโครงการร่วมกับ Food Loss Food Waste และประธานชุมชน