“ กุ๊ก “ มอบความช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย
06 กรกฎาคม 2564

      บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด มอบความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กนักเรียน รร. บ้านขุนสมุทรไทย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาดภัย