กุ๊ก" มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้แก่ "โรงพยาบาลบางบ่อ"
05 สิงหาคม 2564

  • บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจำกัด ได้มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท รวมจำนวน 2 คัน ให้โรงพยาบาลบางบ่อ เพื่อไว้บริการประชาชนสำหรับการเก็บตัวอย่างของเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยมี นายแพทย์ วี โรจนศิรประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ และ นาย อนุวัตร ดิเรกสุนทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ และคณะ เป็นผู้รับมอบ