บริษัท ธนากรฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
28 กรกฎาคม 2559
 
 
    

บริษัท ธนากรฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

คุณเพชร หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Awards 2016 ประเภทรางวัล มาตราฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดของกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร พร้อมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom(ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) IMPACT Convention Center เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา