ธนากรฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
05 กันยายน 2561
คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2561 โดยคุณกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ธนากรฯ องค์กรที่พัฒนาไปสู่การเป็น Healthy Organization
06 กรกฎาคม 2561
คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับรางวัล Healthy Organization ประจำปี 2561 เพื่อแสดงว่า เป็นองค์กรที่พัฒนาไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ
COOK WITH THE RIGHT CHOICE เข้าใจ ใช้ถูก สุขภาพดี
16 พฤษภาคม 2561
กิจกรรม COOK WITH THE RIGHT CHOICE เข้าใจ ใช้ถูก สุขภาพดี โดย น้ำมันพืชกุ๊ก สุด Exclusive ในรูปแบบ Chef’s Table ณ ร้านอาหารข้าว เอกมัย ซ 10 เมื่อวันที่ 16 พค 2561
กุ๊ก คว้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปีที่4
21 ธันวาคม 2560
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช ตรา กุ๊ก ได้รับรางวัล"อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งถือเป็นปีที่ 4
กุ๊ก น้ำมันพืชเพื่อสุขภาพ ช่วยลดโลกร้อน
19 กันยายน 2560
คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับมอบใบรับรอง Carbon Footprint for product 2017 จากนายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560
ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 เป็นระดับสูงสุด
11 กันยายน 2560
คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ซึ่งเป็นการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว