"กุ๊ก" คว้ารางวัล Superbrands 6 ปีซ้อน
25 มกราคม 2562

        

              นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชแบรนด์ กุ๊ก รับมอบรางวัล Superbrands Thailand จากนายปรีชา แก่นพรม ผู้อำนวยการซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย ซึ่งในปี 2561 นับว่าเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่ "กุ๊ก" ได้รับรางวัล Superbrands นับตั้งแต่ปี 2556 – 2561 จากการโหวตจากผู้บริโภค และผู้ทรงคุณวุฒิหลายหลายในธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า

              เนื่องจาก Superbrands เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับว่า มีมาตรฐานสูงสุดในการวัดความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ โดย Superbrands ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสาขาอยู่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก จะคัดเลือกแบรนด์ต่างๆ โดยพิจารณาจาก คุณภาพของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งน้ำมันพืช กุ๊ก เป็นน้ำมันพืชรายแรกที่ได้รับรางวัลนี้