ตอกย้ำความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ธนากรฯคว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นปีที่3
16 กุมภาพันธ์ 2560
 
     

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมอาหารและยา (อย.) ให้เข้ารับรางวัล "อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2560" (FDA Quality Award 2017) ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้กับสถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยคุณนันทวัฒน์ สุทธิวนิช ผู้อำนวยการสายงานพาณิชย์และบริหาร ตัวแทนบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ขึ้นรับรางวัลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นปีที่ 3 ( ปี 2556  2558  2560 )