กุ๊ก คว้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปีที่4
21 ธันวาคม 2560        บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช ตรา กุ๊ก ได้รับรางวัล"อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งถือเป็นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทำโครงการนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า น้ำมันพืช ตรา กุ๊ก มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ