บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด (Green Industry Level 5) เป็นรายแรกของผู้ผลิตน้ำมันพืช
28 พฤศจิกายน 2559
 
     

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด เป็นรายแรกของผู้ผลิตน้ำมันพืช

ในปี 2559 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) “เครือข่ายสีเขียว” รายแรกของผู้ผลิตน้ำมันพืชในไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ที่แสดงให้เห็นถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยให้การสนับสนุนคู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
      อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยังได้รับรางวัล Eco–Products International Fair 2016 Awards (EPIF AWARDS) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้สังคมบริโภคอย่างยั่งยืนตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว