สุดยอดแบรนด์ไทย กุ๊ก รับรางวัล Superbrand 4 ปีซ้อน
28 กันยายน 2559
 
     

สุดยอดแบรนด์ไทย กุ๊ก รับรางวัล Superbrand 4 ปีซ้อน 

นายเพชร หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช กุ๊ก รับมอบรางวัล Superbrands Thailand จากนายปรีชา แก่นพรม ผู้อำนวยการซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย ซึ่ง กุ๊ก เป็นน้ำมันพืชเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล Superbrands 4 ปีซ้อน ปี 2556 – 2559 จากการโหวตจากผู้บริโภค และผู้ทรงคุณวุฒิหลายหลายในธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า

เนื่องจาก Superbrands เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับว่า มีมาตรฐานสูงสุดในการวัดความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ โดย Superbrands ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสาขาอยู่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก จะคัดเลือกแบรนด์ต่างๆ โดยพิจารณาจาก คุณภาพของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งน้ำมันพืช กุ๊ก เป็นน้ำมันพืชรายแรกที่ได้รับรางวัลนี้