ฉลอง 40 ปี กุ๊กจัดให้ Make a Wish


กติกาและของรางวัล

·  เพียงเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แนบติดกับฉลากผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืชกุ๊ก แบบใด ขนาดใดก็ได้ ใส่ซอง ติดแสตมป์ เข้ามาที่รายการ ระเบิดเที่ยงแถวตรง ตู้ปณ.10 รังสิต ปทุมธานี 12130

·  ลุ้นช้อปฟรี รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลจำนวน 40 รางวัล

·  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท

·  รางวัลที่ 1 ลุ้นช้อปฟรี รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 400,000 บาท

·  รางวัลที่ 2 ลุ้นช้อปฟรี รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท

·  รางวัลที่ 3 ลุ้นช้อปฟรี รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท

·  รางวัลที่ 4 ลุ้นช้อปฟรี รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

·  ระยะเวลาร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2557 – วันที่ 22 ธันวาคม 2557


สถานที่จับรางวัล

ณ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ เลขที่ 99 หมู่ที่2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000


ประกาศผล

1.  ผ่านทางรายการ ระเบิดเที่ยงแถวตรง ทางช่อง 5 เวลา 12.35-14.00 น. 

 วันที่ 2พ.ย./ 9พ.ย./ 16พ.ย. / 23พ.ย. / 30พ.ย./ 7ธ.ค. / 14ธ.ค. / 21ธ.ค. / 28 ธ.ค. 2557

2.  ผ่านทาง http://www.cook.co.th


สถานที่รับรางวัล

·  รายการ ระเบิดเที่ยงแถวตรง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cook.co.th

·  ณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 2 ซ.ธนากร ถ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290


เงื่อนไขอื่นๆ

·  ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

·  ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

·  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนให้ผู้อื่นได้

·  หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด


สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cook.co.th