23 พฤศจิกายน 2557
ผู้โชคดีประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

ผู้โชคดีประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2557

   1.คุณอฮิมะ อุเซ็ง  จาก จ.ยะลา
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 

   2.คุณกัญญาพร คงสมแก้ว  จาก จ.สมุทรสาคร
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 

   3.คุณมันทนา สิลานันท์ จาก จ.ลำปาง
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 


ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่

แผนกการตลาด

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

เลขที่ 99 หมู่ 2 ซ.ธนากร ถ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 

จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: 02-819-7475


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรับรางวัล

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เงินสดหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ