30 พฤศจิกายน 2557
ผู้โชคดีประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ผู้โชคดีประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

   1.คุณภัคพล ชูศักดิ์  จาก จ.กำแพงเพชร
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 

   2.คุณสำอางค์ จงจิตร์  จาก จ.พังงา
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 

   3.คุณสุตาพร จิตรกอบแก้ว จาก จ.ตรัง
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 


ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่

แผนกการตลาด

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

เลขที่ 99 หมู่ 2 ซ.ธนากร ถ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 

จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: 02-819-7475


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรับรางวัล

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เงินสดหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ