07 ธันวาคม 2557
ผู้โชคดีประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2557

ผู้โชคดีประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2557

   1.คุณภัทราภรณ์ วังเมือง จาก จ.กระบี่
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 

   2.คุณกิตติวรรณ มาทน  จาก จ.กำแพงเพชร
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 

   3.คุณปพิชญา อภิชาตบุตร จาก กทม.
   ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท 


ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่

แผนกการตลาด

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

เลขที่ 99 หมู่ 2 ซ.ธนากร ถ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 

จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: 02-819-7475


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรับรางวัล

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เงินสดหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ