ถั่วเหลืองอบ
Fullfat Soybeans
"ธนากร โปร-แฟต" ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษ นำไปผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Wet Process   ทำให้ความสุกของถั่วเหลืองอบพอเหมาะพอดี     สามารถรักษาคุณภาพของโปรตีนและ กรดอะมิโนให้คงอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ถั่วเหลืองอบของบริษัท ธนากรฯ มีความสด ใหม่ มีขนาดที่เหมาะสมสม่ำเสมอและมีกลิ่นหอม เหมาะแก่การใช้เป็นวัตถุดิบผสมอาหารสำหรับลูกสุกรและไก่ เพราะมีเลซิทินและกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จำเป็นต่อสัตว์อีกด้วย
Specification  
Moisture & Volatile Matter 11.0% Max
Oil Content 19.0% Min
Protein Content 36.0% Min
Crude Fiber 6.0% Max
Ash 6.0% Max
   
   
50 กก. Bulk