กากถั่วเหลืองเมล็ดนำเข้า
Soybean Meal from Imported Seeds
"ธนากร โปรแม็กซ์ พลัส" เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อสัตว์ ผลิตโดยใช้ไอน้ำทำให้กากถั่วเหลืองสุกอย่างทั่วถึง โดยไม่ทำลายคุณค่าทางอาหาร และยังสามารถทำลายฤทธิ์ของสารขัดขวางการใช้ประโยชน์จากสารอาหารชนิดต่างๆ จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ทุกประเภท
Specification  
Moisture & Volatile Matter 13.0% Max
Oil Content 2.0% Max
Protein Content 45.0% Min
Crude Fiber 7.0% Max
Ash 7.0% Max
   
   
70 กก. 1,000 กก. Bulk