กากถั่วเหลืองเมล็ดไทย
Soybean Meal from Local Seeds
กากถั่วเหลืองเมล็ดไทยเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อสัตว์ และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ไอน้ำทำให้กากถั่วเหลืองสุกอย่างทั่วถึง จึงไม่ทำลายคุณค่าทางอาหารของโปรตีน แต่สามารถทำลายฤทธิ์ของสารขัดขวางการใช้ประโยชน์ของสารอาหารชนิดต่างๆได้ และปราศจากการปนเปื้อนของ GMOs    จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์สำหรับฟาร์ม ปศุสัตว์ทุกประเภท รวมถึงใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การผลิตซีอิ๊ว ซอสปรุงรส และ กรดอะมิโน เป็นต้น
Specification  
Moisture & Volatile Matter 13.0% Max
Oil Content 2.0% Max
Protein Content 46.0% Min
Crude Fiber 7.0% Max
Ash 7.0% Max
   
   
50 กก. 70 กก. 700 กก. 1,000 กก. Bulk