เปลือกถั่วเหลืองอัดเม็ด
Soybean Hull
เปลือกถั่วเหลือง “ธนากร” เป็นแหล่งของสารอาหารคาร์โบไฮเดรตประเภทเยื่อใย ซึ่งสามารถย่อยง่ายและนำไปใช้ได้ จึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งโคเนื้อและโคนม
Specification  
Moisture & Volatile Matter 13.0% Max
Oil Content 3.0% Max
Protein Content 9.0% Min
Crude Fiber 38.0% Max
Ash 6.5% Max
   
   
50 กก. Bulk