ไขมันปาล์มผ่านกรรมวิธี
Refined Palm Fat
ไขมันปาล์มผ่านกรรมวิธีผลิตจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ การผลิตมาการีน และ Shortening
Specification  
Moisture & Volatile Matter 0.10% Max
FFA   (as Palmitic Acid) 0.10% Max
Peroxide Value 2.0 meq. O2/Kg Max
Slip Melting Point 51±1°C
Insoluble Impurity 0.05% Max
   
   
16 กก.