ไขมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี
Refined Soybean Fat
ไขมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีผลิตจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ การผลิตมาการีน และ Shortening
Specification  
Moisture & Volatile Matter 0.10% Max
FFA   (as Oleic Acid) 0.10% Max
Peroxide Value 2.0 meq. O2/Kg Max
Slip Melting Point 37±1°C
Insoluble Impurity 0.05% Max
   
   
16 กก.