น้ำมันถั่วเหลืองดิบแยกยางเหนียว
Crude Degummed Soybean Oil
น้ำมันถั่วเหลืองดิบที่ผลิตจากถั่วเหลืองที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ของบริษัท ธนากรฯ มีคุณภาพสูง ไม่มีสิ่ง เจือปน มีสีตามธรรมชาติ มีปริมาณกรดไขมันอิสระและความชื้นต่ำ เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันพืช และ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยใช้เป็นแหล่งพลังงานที่ประกอบด้วย ปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวปริมาณสูงทั้งกรดไลโนเลอิก (โอเมก้า 6) และกรดแอลฟาไลโนเลนิก (โอเมก้า 3) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตว์
Specification  
Moisture & Volatile Matter 0.20% Max
FFA   (as Oleic Acid) 1.0% Max
Phosphorus Content 150 ppm Max
Flash Point 250°F Min
Iodine Value (Wijs) 125 Min
Insoluble Impurity 0.10% Max
   
200 ลิตร Tank car
200 ลิตร
Flexi-Tank Marine Vessel
20 ตัน 1,000-3,000 ตัน