กรดน้ำมันถั่วเหลืองดิบ
Crude Soybean Acid Oil
กรดน้ำมันถั่วเหลืองดิบเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในขั้นตอนการทำให้เป็นกลาง (Neutralization) กรดน้ำมันถั่วเหลืองดิบอุดมไปด้วยกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายสัตว์ เช่น กรดไลโนเลอิก กรดไลโนเลนิก เป็นต้น จึงเป็นแหล่งพลังงานที่ดี เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต ไบโอดีเซล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอีกด้วย
Specification  
Acid Value 120 mg KOH/g Min
Moisture & Volatile Matter 2.0% Max
Insoluble Impurity 0.50% Max
Unsaponifiable Matter 5.0% Max
Total Fatty Matter 95.0% Min
   
   
200 ลิตร Tank car
200 ลิตร
Flexi-Tank Marine Vessel
20 ตัน 1,000-3,000 ตัน