เลซิทินเกรดอาหารสัตว์
Lecithin-Feed Grade
"เลซิแมกซ์" ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองคุณภาพดี อุดมไปด้วยสารประกอบฟอสฟาไทด์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นแหล่งของโคลีนซึ่งเป็นสารสำคัญในอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะอาหารกุ้ง และอาหารสัตว์เล็ก เลซิทินทำหน้าที่กระจายไขมัน (Fat Emulsifier) ในอาหาร มีส่วนช่วยให้การดูดซึมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมันได้ดีขึ้น จึงใช้เป็นแหล่งของพลังงานในสูตรอาหารสัตว์ที่ดี
Specification  
Acetone Insoluble 62.0% Min
Moisture & Volatile Matter 1.00% Max
Acid Value 32 mg KOH/g Max
Hexane Insoluble 0.30% Max
Viscosity  (at 25°C) 150 poises Max
   
   
   
200 กก.