เลซิทินเกรดอาหาร
Lecithin-Food Grade
"เลซิพรีม" ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองที่มีคุณภาพดี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัย เพื่อผลิตเป็น Food Grade Lecithin ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีปริมาณของสารที่ไม่ละลายใน เฮกเซน (หรือโทลูอีน) ต่ำกว่า 0.05% และมีการควบคุมอุณหภูมิภายหลังกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการเกิดสีเข้มขึ้น (Post-darkening)
เลซิทินอุดมไปด้วยสารประกอบฟอสฟาไทด์ชนิดต่างๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีคุณสมบัติเป็นสาร emulsifier ที่ดี คือ ช่วยลดแรงตึงผิวของสารต่างๆ จึงเหมาะสำหรับ เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
Specification  
Acetone Insoluble 62.0% Min
Moisture & Volatile Matter 1.00% Max
Acid Value 32 mg KOH/g Max
Hexane Insoluble 0.05% Max
Viscosity  (at 25°C) 150 poises Max
Peroxide Value 10 meq. O2/Kg Max
   
200 กก. 20 กก.