น้ำมันทอดซ้ำ อันตรายที่คาดไม่ถึง
คุณเคยสังเกตสีของน้ำมันในกระทะเวลาซื้ออาหารทอดหรือไม่ หรือเวลาทอดอาหารที่บ้าน คุณใช้น้ำมันทอดซ้ำกี่ครั้ง หลายคนบอกว่า เคล็ดลับของการทอดอาหารให้อร่อยต้องใช้น้ำมันมากๆ ดังนั้น การใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งนั้น น่าเสียดาย แต่ทราบไหมว่า การใช้น้ำมันทอดซ้ำเป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวและคนที่คุณรัก
 
น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง จะเกิดสารพิษที่เรียกว่า สาร โพลาร์คอมเพาวด์  (Polar compound) จากการทดลองในสัตว์ พบว่าสารพิษดังกล่าวทำให้มีสัตว์ทดลองมีการเจริญเติบโตช้า ตับ ไต ผิดปกติ เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร และหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (อ้างอิงข้อมูลจาก วารสารหมอชาวบ้าน, ปีที่ 25 ฉบับที่ 291 กรกฎาคม 2546, หน้า 17-24)
ดังนั้น เพื่อสุขภาพของคนที่คุณรัก จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพราะสุขภาพที่ดีไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้