กากถั่วเหลืองแยกเปลือก
Dehulled Soybean Meal
"ธนากร ไฮโปรดีฮัล พลัส" เป็นกากถั่วเหลืองแยกเปลือก ซึ่งผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษ นำไปผ่านกระบวนการแยกเปลือก ก่อนนำไปสกัดน้ำมัน เพื่อให้ได้กาก ถั่วเหลืองที่มีโปรตีนสูงแต่ไฟเบอร์ต่ำ จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะสูตรอาหารที่ต้องการโปรตีนสูงๆ
Specification  
Moisture & Volatile Matter 13.0% Max
Oil Content 2.0% Max
Protein Content 50.0% Min
Crude Fiber 4.0% Max
Ash 7.0% Max
   
   
70 กก. Bulk