วัตถุดิบทุกอย่าง

คัดสรรด้วยความใส่ใจ

การคัดสรรและจัดเก็บวัตถุดิบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบ และการจัดเก็บ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องความสะอาด ความชื้น และป้องกัน
สัตว์และแมลงรบกวน นอกจากนี้ยังมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ และสถานที่จัดเก็บเป็นระยะ รวมถึงควบคุมปัจจัยต่างๆ
ในการเก็บรักษาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ด้วยความใส่ใจใน
รายละเอียดของทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมเมล็ดวัตถุดิบ
ให้ดีที่สุดก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตลำดับต่างๆ

จึงทำให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน

industry

จึงทำให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน

oil

ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันดอกทานตะวัน ผลิตภัณฑ์กากพืชน้ำมัน ได้แก่ กากถั่วเหลือง และกากเมล็ดทานตะวัน
รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมัน ถั่วเหลือง

วัตถุดิบหลัก

ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

เมล็ดถั่วเหลือง
เมล็ดถั่วเหลือง

เมล็ดถั่วเหลือง

เมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองนั้น มีแหล่งผลิตจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศนั้นได้มาจากแหล่งเพาะปลูกในบริเวณภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนเมล็ดนำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นนำเข้าจากทวีปอเมริกาใต้และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ มีขนาดใหญ่ อุดมด้วยโปรตีนและไขมันสูง

เมล็ดดอกทานตะวัน
เมล็ดดอกทานตะวัน

เมล็ดดอกทานตะวัน

น้ำมันดอกทานตะวันสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวันซึ่งปลูกภายในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลาง เช่น ลพบุรี เพชรบูรณ์ และสระบุรี เป็นต้น

น้ำมันดอกทานตะวันที่ได้จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงประมาณ 89% และอุดมด้วยวิตามินอีสูง ซึ่งดีต่อสุขภาพ และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ