ความสำเร็จ

จากความมุ่งมั่น

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

อุตสาหกรรมน้ำมันพืชและกากพืชน้ำมัน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และปศุสัตว์ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2517

2517

2517

2517

ก่อตั้งบริษัท

ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ด้วยนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเวลาต่อมา

2521

2521

2521

2521

เริ่มผลิตน้ำมันรำข้าว

ในเดือนมกราคม บริษัท ธนากรฯ เริ่มผลิตน้ำมันรำข้าว 100 % และน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าว ออกวางตลาดโดยใช้ ตรา “กุ๊ก”

2539

2539

2539

2539

เริ่มผลิตน้ำมันถั่วเหลือง

รัฐบาลไทยเปลี่ยนนโยบาย ให้มีการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองได้เสรีภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) ประกอบกับผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงเริ่มผลิตน้ำมันถั่วเหลือง 100% ตรา กุ๊ก ออกวางตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี และยังคงวางจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน บริษัท ธนากรฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรกในเอเชีย ที่เลือกใช้ระบบ ICS (Ice Condensing Vacuum System) ในกระบวนการกลั่น และบริษัทฯ ยังเป็นรายแรกในประเทศไทย ที่เลือกใช้ก๊าซไนโตรเจนในการรักษาคุณภาพของน้ำมัน

2553

2553

2553

2553

ลงทุนขยายกำลังการผลิต

นับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่คณะผู้บริหารได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตของโรงงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงถึง 2,500 ตันเมล็ดถั่วเหลืองต่อวัน