กากถั่วเหลืองแยกเปลือก

background desktop
background mobile

เป็นกากถั่วเหลืองแยกเปลือก ซึ่งผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษ

คัดสรร
เป็นพิเศษ
คัดสรร
เป็นพิเศษ
Slice1

เป็นกากถั่วเหลืองแยกเปลือก ซึ่งผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษ

image 5
image 2
ผ่านกระบวนการแยกเปลือก ก่อนนำไปสกัดน้ำมัน เพื่อให้ได้กาก ถั่วเหลืองที่มีโปรตีนสูงแต่ไฟเบอร์ต่ำ จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะสูตรอาหารที่ต้องการโปรตีนสูงๆ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

13.0% Max
Moisture & Volatile Matter
2.0% Max
Oil Content
47.0% Min
Protein Content
4.0% Max
Crude Fiber
7.0% Max
Ash
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck ship
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขนส่งทางรถบรรทุก

บรรจุ 20 ตัน
1

ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์

2

เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์

3

ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน

4

ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก

ขนส่งทางเรือ

บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1

ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่

2

ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ

3

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck
ขนส่งทางรถบรรทุก
บรรจุ 20 ตัน
1 ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์
2 เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์
3 ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน
4 ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก
ship
ขนส่งทางเรือ
บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1 ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่
2 ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ
3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
sack