นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

ด้วยความใส่ใจในผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จึงได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตอยู่เสมอ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

code of conduct

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นวัตกรรม

Ice Condensing
Vacuum System

Ice Condensing<br />Vacuum System
นวัตกรรม

Ice Condensing
Vacuum System

Ice Condensing<br />Vacuum System

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันดอกทานตะวันรายแรกในประเทศไทยและในเอเชีย ที่นำนวัตกรรม Ice Condensing Vacuum System (ICS) ซึ่งเป็นระบบการ กลั่นด้วยไอน้ำแรงดันสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถสร้างสุญญากาศในกระบวนการกำจัดกลิ่น (Deodorization) ได้สมบูรณ์ที่สุด ช่วยลดอุณหภูมิและระยะเวลาในการกำจัดกลิ่นลง ทำให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพดี มีกรดไขมันชนิดทรานส์ต่ำ (Low Trans-Fatty Acids) ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดปริมาณน้ำเสีย รวมถึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และปริมาณการใช้น้ำได้มากกว่าระบบเดิมด้วย

นวัตกรรม

Oil Phase
Winterization

Oil Phase<br />Winterization
นวัตกรรม

Oil Phase
Winterization

Oil Phase<br />Winterization

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยี Oil Phase Winterization เข้ามาใช้ในการกำจัดไขออกจากน้ำมันดอกทานตะวัน โดยสามารถแยกหรือกำจัดไขออกจากน้ำมัน ดอกทานตะวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้ตัวทำละลาย ทำให้ลดขั้นตอนการแยกตัวทำละลายออกจากน้ำมัน จึงช่วยประหยัดพลังงานและส่งผลให้น้ำมันมีคุณภาพดีขึ้น คงความใสไม่เป็นไขได้ยาวนาน แม้เก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

นวัตกรรม

Thin Film
Evaporator

Thin Film<br />Evaporator
นวัตกรรม

Thin Film
Evaporator

Thin Film<br />Evaporator

เทคโนโลยีการระเหยโดยใช้ Thin Film Evaporator นี้มีประโยชน์ในกระบวนการผลิตเลซิทิน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้เกิดการระเหยความชื้นออกจากยางเหนียว (Gum) แบบต่อเนื่อง โดยใช้ระยะเวลาสั้นเพียง 2 นาทีในการระเหยความชื้นออกจาก ยางเหนียวภายใต้สุญญากาศ ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เลซิทินที่มีสีเหลืองอำพัน และยังคงคุณค่าของสารอาหารตามธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วน