เลซิทินจากถั่วเหลือง

background desktop
background mobile

"เลซิแมกซ์" ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองคุณภาพดี อุดมไปด้วยสารประกอบฟอสฟาไทด์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นแหล่งของโคลีนซึ่งเป็นสารสำคัญในอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะอาหารกุ้ง และอาหารสัตว์เล็ก

คัดสรร
เป็นพิเศษ
คัดสรร
เป็นพิเศษ
image-4

"เลซิแมกซ์" ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองคุณภาพดี อุดมไปด้วยสารประกอบฟอสฟาไทด์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นแหล่งของโคลีนซึ่งเป็นสารสำคัญในอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะอาหารกุ้ง และอาหารสัตว์เล็ก

image 1
image 5
เลซิทินทำหน้าที่กระจายไขมัน (Fat Emulsifier) ในอาหาร
มีส่วนช่วยให้การดูดซึมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมันได้ดีขึ้น จึงใช้เป็นแหล่งของพลังงาน
ในสูตรอาหารสัตว์ที่ดี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

62.0% Min
Acetone Insoluble
1.00% Max
Moisture & Volatile Matter
32 mg KOH/g Max
Acid Value
0.30% Max
Hexane Insoluble
150 poises Max
Viscosity (at 25°C)
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck ship
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขนส่งทางรถบรรทุก

บรรจุ 20 ตัน
1

ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์

2

เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์

3

ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน

4

ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก

ขนส่งทางเรือ

บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1

ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่

2

ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ

3

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck
ขนส่งทางรถบรรทุก
บรรจุ 20 ตัน
1 ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์
2 เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์
3 ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน
4 ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก
ship
ขนส่งทางเรือ
บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1 ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่
2 ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ
3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
Background_Layer-1