กากเมล็ดทานตะวัน

background desktop
background mobile

กากเมล็ดทานตะวัน “ธนากร” อุดมไปด้วยเยื่อใยในปริมาณสูง และเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดีที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็น ทั้งไลซีนและทรีโอนีนในปริมาณที่เหมาะสม

คัดสรร
เป็นพิเศษ
คัดสรร
เป็นพิเศษ
pexels-brett-sayles-2817056

กากเมล็ดทานตะวัน “ธนากร” อุดมไปด้วยเยื่อใยในปริมาณสูง และเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดีที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็น ทั้งไลซีนและทรีโอนีนในปริมาณที่เหมาะสม

sunflower-gb5179b2e8_1920
pexels-lukas-293403
เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ โดยเฉพาะประเภทสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

12.5% Max
Moisture & Volatile Matter
3.0% Max
Oil Content
27.0% Min
Protein Content
32.0% Max
Crude Fiber
7.0% Max
Ash
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck ship
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขนส่งทางรถบรรทุก

บรรจุ 20 ตัน
1

ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์

2

เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์

3

ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน

4

ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก

ขนส่งทางเรือ

บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1

ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่

2

ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ

3

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck
ขนส่งทางรถบรรทุก
บรรจุ 20 ตัน
1 ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์
2 เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์
3 ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน
4 ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก
ship
ขนส่งทางเรือ
บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1 ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่
2 ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ
3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
sack