กลุ่มพูลผล ร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรมเพื่อสังคม 21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มพูลผล ร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียง

Dtbezn3nNUxytg04aoatHEFWJM4n3MVykRHKkRC3nHSllN

กลุ่มพูลผล ร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียง

 

 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม กลุ่มพูลผล โดย บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และ บริษัท ซี.อี. เอส.จำกัด ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการสนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นวัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) ในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นเงิน 500,000 บาท โดย เพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชกุ๊ก พร้อมผู้บริหารจากบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นตัวแทนมอบพื้นที่ลานสนามเด็กเล่นให้แก่ชุมชน 

dFQROr7oWzulq5Fa5yMr1Im2ZviQpKYrkwdRKXa6WJrzVAMSAlBfLDMpzDGrluDcECF.JPEG
Dtbezn3nNUxytg04aoatHEFWJM4n3MVygJKyPLbi4QWl60.JPEG
Dtbezn3nNUxytg04aoatHEFWJM4n3MVySs1ddwDFAgTPHm.JPEG

      ในงาน เพชร หวั่งหลี ได้ตอกย้ำ พันธกิจการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และช่วยเหลือชุมชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนิน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชน ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานขุดลอกคูคลองให้ชุมชน งานสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น งานบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่เดินหน้าสานต่อในปีนี้ อาทิ โครงการคัดแยกขยะสัญจรชุมชน และโครงการคัดแยกขยะของบริษัทธนากรฯ เป็นต้น สำหรับพื้นที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้ ถือเป็นพื้นที่แรกที่บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสร้าง จัดหาเครื่องเล่นมาบูรณะให้กลับมาใหม่อีกครั้ง เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัท และเป็นพื้นที่สาธารณะที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยประสานงานกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ในการดำเนินการ.

Dtbezn3nNUxytg04aoatHEFWJM4n3MVykRHKkRC3nHSllN.JPEG
กลับ