กรดน้ำมันถั่วเหลืองดิบ

background desktop
background mobile

กรดน้ำมันถั่วเหลืองดิบเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในขั้นตอนการทำให้เป็น
กลาง (Neutralization)

คัดสรร
เป็นพิเศษ
คัดสรร
เป็นพิเศษ
p-460-830

กรดน้ำมันถั่วเหลืองดิบเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในขั้นตอนการทำให้เป็น
กลาง (Neutralization)

DSC00901 (2)
Background-1
กรดน้ำมันถั่วเหลืองดิบอุดมไปด้วยกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายสัตว์ เช่น กรดไลโนเลอิก กรดไลโนเลนิก เป็นต้น
จึงเป็นแหล่งพลังงานที่ดี เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต
ไบโอดีเซล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอีกด้วย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

120 mg KOH/g Min
Acid Value
2.0% Max
Moisture & Volatile Matter
0.50% Max
Insoluble Impurity
5.0% Max
Unsaponifiable Matter
95.0% Min
Total Fatty Matter
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck ship
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขนส่งทางรถบรรทุก

บรรจุ 20 ตัน
1

ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์

2

เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์

3

ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน

4

ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก

ขนส่งทางเรือ

บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1

ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่

2

ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ

3

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck
ขนส่งทางรถบรรทุก
บรรจุ 20 ตัน
1 ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์
2 เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์
3 ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน
4 ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก
ship
ขนส่งทางเรือ
บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1 ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่
2 ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ
3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
Background_Layer-1