ถั่วเหลืองอบ

background desktop
background mobile
อุตสาหกรรม

ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษ นำไปผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Wet Process ทำให้ความสุกของถั่วเหลืองอบพอเหมาะพอดี

คัดสรร
เป็นพิเศษ
คัดสรร
เป็นพิเศษ
Slice1

ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษ นำไปผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Wet Process ทำให้ความสุกของถั่วเหลืองอบพอเหมาะพอดี

image 5
image 2
สามารถรักษาคุณภาพของโปรตีนและ กรดอะมิโนให้คงอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ถั่วเหลืองอบของบริษัท ธนากรฯ มีความสด ใหม่ มีขนาดที่เหมาะสมสม่ำเสมอและมีกลิ่นหอม เหมาะแก่การใช้เป็นวัตถุดิบผสมอาหารสำหรับลูกสุกรและไก่ เพราะมีเลซิทินและกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จำเป็นต่อสัตว์อีกด้วย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

11.0% Max
Moisture & Volatile Matter
19.0% Min
Oil Content
36.0% Min
Protein Content
6.0% Max
Crude Fiber
6.0% Max
Ash
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck ship
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขนส่งทางรถบรรทุก

บรรจุ 20 ตัน
1

ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์

2

เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์

3

ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน

4

ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก

ขนส่งทางเรือ

บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1

ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่

2

ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ

3

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck
ขนส่งทางรถบรรทุก
บรรจุ 20 ตัน
1 ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์
2 เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์
3 ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน
4 ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก
ship
ขนส่งทางเรือ
บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1 ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่
2 ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ
3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
sack