กากถั่วเหลืองเมล็ดนำเข้า

background desktop
background mobile
อุตสาหกรรม

"ธนากร โปรแม็กซ์ พลัส" เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อสัตว์

คัดสรร
เป็นพิเศษ
คัดสรร
เป็นพิเศษ
image-1

"ธนากร โปรแม็กซ์ พลัส" เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อสัตว์

image 1
image 2
ผลิตโดยใช้ไอน้ำทำให้กากถั่วเหลืองสุกอย่างทั่วถึง โดยไม่ทำลายคุณค่าทางอาหาร และยังสามารถทำลายฤทธิ์ของสารขัดขวางการใช้ประโยชน์จากสารอาหารชนิดต่างๆ จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ทุกประเภท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

13.0% Max
Moisture & Volatile Matter
2.0% Max
Oil Content
45.0% Min
Protein Content
7.0% Max
Crude Fiber
7.0% Max
Ash
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck ship
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขนส่งทางรถบรรทุก

บรรจุ 20 ตัน
1

ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์

2

เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์

3

ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน

4

ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก

ขนส่งทางเรือ

บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1

ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่

2

ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ

3

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck
ขนส่งทางรถบรรทุก
บรรจุ 20 ตัน
1 ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์
2 เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์
3 ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน
4 ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก
ship
ขนส่งทางเรือ
บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1 ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่
2 ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ
3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
p2