กากถั่วเหลืองเมล็ดไทย

background desktop
background mobile

กากถั่วเหลืองเมล็ดไทยเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อสัตว์ และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คัดสรร
เป็นพิเศษ
คัดสรร
เป็นพิเศษ
kelly-sikkema-yntEERed0SY-unsplash

กากถั่วเหลืองเมล็ดไทยเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อสัตว์ และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Slice1
Background-1
ใช้ไอน้ำทำให้กากถั่วเหลืองสุกอย่างทั่วถึง จึงไม่ทำลายคุณค่าทางอาหารของโปรตีน แต่สามารถทำลายฤทธิ์ของสารขัดขวางการใช้ประโยชน์ของสารอาหารชนิดต่างๆได้ และปราศจากการปนเปื้อนของ GMOs จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์สำหรับฟาร์ม ปศุสัตว์ทุกประเภท รวมถึงใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การผลิตซีอิ๊ว ซอสปรุงรส และ กรดอะมิโน เป็นต้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

13.0% Max
Moisture & Volatile Matter
2.0% Max
Oil Content
46.0% Min
Protein Content
7.0% Max
Crude Fiber
7.0% Max
Ash
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck ship
ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขนส่งทางรถบรรทุก

บรรจุ 20 ตัน
1

ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์

2

เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์

3

ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน

4

ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก

ขนส่งทางเรือ

บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1

ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่

2

ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ

3

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
truck
ขนส่งทางรถบรรทุก
บรรจุ 20 ตัน
1 ชั่งน้ำหนักก่อนขนย้ายผลิตภัณฑ์
2 เตรียมการโหลดผลิตภัณฑ์
3 ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรายืนยัน
4 ดำเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุก
ship
ขนส่งทางเรือ
บรรจุ 2,000 - 5,000 ตัน
1 ขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่
2 ตรวจวัดปริมาณด้วยเสียงที่ถังเรือ
3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไป
p1